თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
თსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
თსუ მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი
თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
თსუ ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი
თსუ კავკასიის ალ. თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
თსუ პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
თსუ თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი
თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
სტუ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
სტუ ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
სტუ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი
სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
სტუ ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სტუ ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სტუ საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი
სტუ სენსორული ელექტრონიკისა და მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი
სტუ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი "ტალღა"
სტუ ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
სტუ კვების მრეწველობის ინსტიტუტი
სტუ მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი
სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
სტუ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი "ტექინფორმი"
სტუ კვანტური ფიზიკის და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
თსსუ ვ. ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია
გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი
ბსუ აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
ბსუ ნიკო ბერძენიშვილის ისტორიის ინსტიტუტი
ბსუ ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი