პროექტის „მეცნიერება კაპიტანია“ ფარგლებში, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 27 ნოემბერს გამართავს ვირტუალურ სამეცნიერო ბაზრობას. სამეცნიერო ბაზრობაზე უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული კვლევითი ინსტიტუტები წარმოადგენენ ვიდეო რგოლებს, რომლებშიც ასახული იქნება მიმდინარე კვლევითი აქტივობები.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი